สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร (HO)

Human Resource and Orgnaizational Management

หลักสูตรปริญญาโท สำหรับ HR และผู้บริหารองค์กร

สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร (Human Capital and Organization Management) เราเป็นหลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร และ HR ในองค์กรต่างๆ ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโทด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการองค์กร ควบคู่กับความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน 

จุดเด่นของสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร (Human Capital and Organization Management)  คือหลักสูตรที่ออกแบบมาให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงกระบวนการจัดการองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้ากับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร โดยจะเน้นการวางแผนการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร การบริหารผลงาน ภาวะผู้นำ การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างองค์กร การเจรจาต่อรอง การบริหารโครงการการพัฒนาพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน ตลอดจนกระบวนการให้คำปรึกษาด้านองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

สำหรับผู้บริหารและคนทำงานในสายงาน HR ที่กำลังมองหาหลักสูตรปริญญาโทเพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรือกำลังตัดสินใจว่าจะเรียนโทที่ไหนดี สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร (Human Capital and Organization Management) ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการ และสามารถต่อยอดศักยภาพในการทำงานของคุณได้อย่างแน่นอน

Latest News and Activities


HO Gallery

ภาพกิจกรรมในสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ด้าน HR
ภาพกิจกรรมในสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ด้าน HR
ภาพกิจกรรมในสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ด้าน HR
ภาพกิจกรรมในสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ด้าน HR
ภาพกิจกรรมในสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ด้าน HR
ภาพกิจกรรมในสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ด้าน HR
ภาพกิจกรรมในสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ด้าน HR
ภาพกิจกรรมในสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ด้าน HR
ภาพกิจกรรมในสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ด้าน HR
ภาพกิจกรรมในสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ด้าน HR
ภาพกิจกรรมในสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ด้าน HR

Contact Program Educator

If you have any question on program, please feel free to contact educator on working period
weekday (10:00 - 18:00) weekend (08:30 - 16:30)
Tel: 662 206 2000 Ext: 3203
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400