สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม (EI)
Entrepreneurship and Innovation
 • TED Fund
 • EI 4
 • EI1
 • EI2
 • EI 3

สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม (หลักสูตรไทย)

สาขาที่ไม่ใช่เพียงสอนคุณให้เรียนรู้กระบวนการความคิดเพื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่เท่านั้น แต่เรามาพร้อมการเชื่อมโยงโอกาสต่างๆ เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจของคุณผ่านเครือข่ายธุรกิจ งานวิจัย นวัตกรรม และเงินทุน
 
ที่สำคัญ หากคุณเป็นทายาทธุรกิจ ที่ต้องการแสวงหาสิ่งใหม่เพื่อปรับรูปแบบสินค้าและธุรกิจเดิมของครอบครัว หลักสูตรนี้ คือหลักสูตรเดียวที่คุณต้องเรียน
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 พฤศจิกายน 2561
สมัครเลย >> https://bit.ly/2IzXtLX
ข้อมูลเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2KyuANK

Student Testimonials

 • 0

  SIE Seminar Series

  วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
  สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นชุมชนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการไทยที่จะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ระบบการผลิต และสิ่งแวดล้อมของโลก สาขานี้ได้ถูกออกแบบมา เพื่อพัฒนาระบบความคิดทางธุรกิจที่ใช้เหตุผล การสร้างมุมมองใหม่ให้กับธุรกิจ และทักษะในการจัดการธุรกิจที่จำเป็นด้วยการลงมือปฏิบัติ

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12

   EI Knowledge Corner

   สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม หรือ EI มุ่งเน้นการสร้างสังคมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และระบบนิเวศน์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการนวัตกรรม มุ่งเน้นการแบ่งปันความรู้เพื่อสังคมผู้ประกอบการ บริการวิชาการด้านการปรึกษาแนะนำด้านการวางแผนธุรกิจ การจัดการธุรกิจ และการวางแผนบริหารด้านการเงิน แก่ผู้ประกอบการหลากหลายลักษณะ ได้แก่ ผู้ประกอบการ Startups /SMEs หรือแม้แต่ IDEs (Innovation-Driven Entrepreneurs)

   PRIDE OF EI

    EI SITE VISIT

    • A00 00
    • A01 01
    • A01 02
    • A01 03
    • A01 04

     ENTREPRENEUR TALK

      Program Faculty

      • กิตติชัย ราชมหา
      • ผศ.ดร.ธนพล วีระสา
      • ดร.สุเทพ นิ่มสาย
      • ดร.ชาคริต พิชญางกูร
      • อาจารย์ พัชระ ยงจิรานนท์ (บิลลี่)
      • ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ
      • กิตติชัย ราชมหา

       กิตติชัย ราชมหา

       ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม

       ความเชี่ยวชาญ :
       (1) การบริหารการเงินสำหรับนวัตกรรม
       (2) การวางแผนและพัฒนานวัตกรรม
       (3) การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม

       Read more

      • ผศ.ดร.ธนพล วีระสา

       ผศ.ดร.ธนพล วีระสา

       ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม

       Specializations: Entrepreneurship and innovation management, Public policy on research and technology management, and innovation system

       Read more

      • ดร.สุเทพ นิ่มสาย

       ดร.สุเทพ นิ่มสาย

       ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :
       (1) Logistics and Supply Chain Management
       (2) International Business Economics and Marketing
       (3) Agro-industry and Agribusiness

      • ดร.ชาคริต พิชญางกูร

       ดร.ชาคริต พิชญางกูร

       ตำแหน่งปัจจุบัน : CEO บจ.ไลฟ์สตาร์ ,รองประธานฝ่ายบริหารด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการตลาด บมจ. อาร์เอส, อาจารย์พิเศษ สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :
       (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
       (2) IDEA Thinking
       (3) Business Creativity

      • อาจารย์ พัชระ ยงจิรานนท์ (บิลลี่)

       อาจารย์ พัชระ ยงจิรานนท์ (บิลลี่)

       ตำแหน่งปัจจุบัน : CEO บจ. Speak Pro ,อาจารย์พิเศษ สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :
       (1) Pitching Skill Development
       (2) การนำเสนอและเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

      • ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ

       ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ

       ตำแหน่งปัจจุบัน : รก. รอง ผอ. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innotech) ม.มหิดล ,อาจารย์พิเศษ สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :
       (1) IP policy
       (2) Technology commercialization
       (3) Innovation strategies


      Contact Program Educator

      If you have any question on program, please feel free to contact educator on working period weekday (10:00 - 18:00) weekend (08:30 - 16:30)
      Tel: 662 206 2000 Ext.3206
      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      69 Vipawadee Rangsit Road
      Samsennai, Phayathai District,
      Bangkok, Thailand 10400