Black RibbonCMMU MK Student Case Study 'Contrast Model' (Krungthepturakij, 25 Feb 2013)

คอลัมน์ BUSINESS Model idea: ใช้โมเดล 'Contrast' สร้างรูปแบบธุรกิจที่แตกต่าง


คุณจารุวรรณ ปัทมบริสุทธิ์ นักศึกษาปริญญาโทการตลาดของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้เข้าไปทำกรณีศึกษาธุรกิจที่นำรูป Contrast ไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการออกสู่ ตลาด ซึ่งโมเดล Contrast คือ ความแตกต่างอย่างชัดเจน ยิ่งแตกต่างกันมากก็ยิ่งทำให้สมองตัดสินใจเลือกได้เร็วและง่ายมากขึ้นเท่านั้น นี่คือเหตุผลที่เราควรทำสินค้าหรือบริการของตัวเอง ให้แตกต่างชัดเจนจากคู่แข่งในตลาด ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เลือกของๆ เราได้ง่ายหรือเร็ว โดยไม่ต้องคิดใช้เหตุผลให้มากเรื่อง

ในการศึกษาของคุณจารุวรรณ พบว่า บริษัทโจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปแบบ ฟรีซ-ดราย (Freeze-Dried) แบรนด์ "Wel-B" เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้นำโมเดล Contrast มาใช้เพื่อพัฒนาและแนะนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างน่าสนใจ เพราะบริษัทสามารถสร้างมูลค่าให้ตัวเองในตลาดได้ถึง 100 ล้านบาท หลังจากก่อตั้งบริษัทได้เพียงแค่สองปี...

แหล่งข่าวจาก: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556, หน้า 5

จาก: หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) Tel: 02 206 2000