ทีมวิจัย “Silver Age Content Marketing” ให้สัมภาษณ์ในรายการ Lightning Talk

LightningTalk1.jpg

ทีมวิจัย “Silver Age Content Marketing” โดย ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาด น.ส. ศุภิสรา พลอยบุตร (เฟิร์ส) น.ส. อรวรรยา เหลืองรังษี (หมิว) ​ว่าที่มหาบัณฑิตสาขาการตลาด ได้รับเกียรติจากไทยทีวีสีช่อง 3 รายการ Lightning Talk โดยพิธีกร คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ร่วมพูดคุยบันทึกเทปรายการ ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 
- - - - -
* รายการฯจะออกอากาศ วันอังคารที่ 16 ตุลาคม เวลา 6:45 - 7:15 น. ทางช่อง 3 Family (หมายเลขช่อง13)


Tags: Marketing CMMU Thai Program

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000 Fax: 662 206 2090
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2017 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.
×
- Click here - to help Us Improve our Website!