นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FBM) ได้รับรางวัล Most Popular PadThai Award

PADTHAI1.jpg
ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพงศ์ เลิศปัญญาสัมปทา นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FBM) รุ่น20A ที่ได้รับรางวัล Most Popular PadThai Award จากการแข่งขัน pitching งาน Demo Day โครงการ PADTHAI by FoodInnopolis สวทน. กระทรวงวิทย์ฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กย.61 ที่ผ่านมา
Tags: CMMU Food Business Management

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000 Fax: 662 206 2090
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2017 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.
- Click here - to help Us Improve our Website!