ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโดยนักศึกษาสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม หัวข้อ The Secret of Family Biz: #ไขความลับทายาทธุรกิจ

sie201.jpg
#SIESeminar ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโดยนักศึกษาสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม หัวข้อ The Secret of Family Biz: #ไขความลับทายาทธุรกิจ
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา
#CMMU ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้ง 5 ท่าน
- คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ทายาทกิจการ BBQ Plaza
- คุณเอนก จงเสถียร เจ้าของกิจการ Too Fast Too Sleep
- คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ทายาทกิจการ BBQ Plaza
- คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ทายาทกิจการ Malee
- คุณนนท์ ยังรอด ทายาทกิจการ ไก่ย่างนิตยา
- คุณพงศ์ธรรศ เลิศธนพันธุ์ ทายาทกิจการ ร้านเรือนเพชรสุกี้
ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมแชร์ประสบการณ์ ที่มีประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงาน มา ณ โอกาสนี้


Tags: Entrepreneurship CMMU BBQPlaza

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000 Fax: 662 206 2090
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2017 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.
- Click here - to help Us Improve our Website!