วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ ครบรอบ 22 ปี

22nd_CMMU1.jpg

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้แทนคณบดีและผู้อำนวยการจากสถาบัน วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมาร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ ครบรอบ 22 ปี ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต นอกจากนี้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และศักการะสิ่งศักดิ์ รวมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ

ต่อมาในช่วงเย็น วิทยาลัยการจัดการได้จัดกิจกรรม Celebrating CMMU 22nd Anniversary เพื่อให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมอวยพรวันเกิดและบอกเล่าความประทับใจที่มีต่อวิทยาลัยการจัดการอีกด้วยTags: CMMU

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000 Fax: 662 206 2090
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2017 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.
×
- Click here - to help Us Improve our Website!